Requiem for Marx
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0945466137

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: 301 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883. ; http://id.loc.gov/authorities/names/n79006935. ; Communism. -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85029120. ; Marxian economics. -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081688.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH