Power system harmonics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jos Arrillaga, Neville R Watson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470871225

Ký hiệu phân loại: 621.31921 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley Sons Ltd, 2003

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 284347

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH