Phân tích các yếu tố dẫn đến sự xung đột giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ trong giai đoạn thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trần Minh Khánh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.068 Buildings

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2021

Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 284750

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH