Đánh giá hiện trạng phát thải CO2 và đề xuất giải pháp giảm phát thải cho ngành may mặc tại Tp.Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Quốc Bằng, Nguyễn Hoàng Hải Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.738 Pollutants

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2021

Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 284792

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.738
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH