Ứng dụng viễn thám và gis phân tích nguyên nhân và đánh giá sự thay đổi diện tích rừng nhằm đề xuất giải pháp quản lý tại khu vực Nam Trung Bộ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Diệp Đình Phong, Lê Thanh Hòa, Vũ Quang Huy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.750285 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2021

Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 284793

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.750
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH