Involuntary repossession ; or, In the steal of the night

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Lewis Russell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0873643097

Ký hiệu phân loại: 629.275 Hardware

Thông tin xuất bản: Boulder, CO : Paladin Press, c1979.

Mô tả vật lý: 64 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 284871

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH