A Survey of sustainable development : social and economic dimensions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan M Harris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1559638621

ISBN: 155963863X (acid free paper)

Ký hiệu phân loại: 338.927 Appropriate technology

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Island Press, c2001.

Mô tả vật lý: xxxvii, 409 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 284909

Includes bibliographical references (p. 369-387) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH