Manly art : (they can run but they can't hide)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Kimball

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781590135716 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 796.83 Boxing

Thông tin xuất bản: Ithaca, N.Y. : McBooks Press, c2011.

Mô tả vật lý: 370 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 284912

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH