Từ điển Pháp - Việt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Khả Kế

Ngôn ngữ: fre ; vie

Ký hiệu phân loại: 443.95922 Dictionaries of standard French

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội, 1997

Mô tả vật lý: 1589 tr. ;

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 285

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 443.959
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH