Computer Science : an Overview
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0805346279

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :Benjamin-Cummings Pub , 1993, 4th edition

Mô tả vật lý: 506p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Computer science-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH