Nutraceuticals, glycemic health and type 2 diabetes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Anderson, Vijai Pasupuleti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 081382933X

Ký hiệu phân loại: 616.4620654 Diseases of hematopoietic, lymphatic, glandular systems Diseases of endocrine system

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell/IFT Press, 2008.

Mô tả vật lý: xvii, 489 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 285041

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH