Improving seed conditioning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. R Gregg

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781138032545 (hardback : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 631.521 Seeds

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xix, 439 pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 285063

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH