Virtual ADMET assessment in target selection and maturation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard Testa, Lechoslaw Turski

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 158603703X (hardcover)

Ký hiệu phân loại: 615.190285 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, c2006.

Mô tả vật lý: x, 255 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 285095

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH