Antimicrobial stewardship : principles and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kerry LaPlante

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781780644400 (ePDF)

ISBN: 9781786390530 (ePub)

Ký hiệu phân loại: 615.7922 Pharmacokinetics

Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxfordshire ; Boston, MA : CABI, 2017

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 285117

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH