AIDS and religious practice in Africa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Felicitas Becker, Wenzel Geissler

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9004164006 (hardback : alk. paper)

ISBN: 9789004164000 (hardback : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 362.19697920096 Physical illness

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill, 2009.

Mô tả vật lý: vi, 404 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 285144

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH