Ứng dụng học máy vào bài toán nhận diện mã độc bằng phương pháp phân tích tĩnh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trịnh Văn Quynh, Vũ Thanh Hiền

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 285157

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH