Nghiên cứu về chuẩn vượt qua điện áp thấp của hệ thống điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Duy Phước, Nguyễn Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 285163

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.312
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH