Monetary theory and policy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl E Walsh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262232316

Ký hiệu phân loại: 332.46 Monetary policy

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003.

Mô tả vật lý: xvii, 612 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 28524

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH