Từ điển xây dựng 1200 thuật ngữ : có đối chiếu Anh - Việt và Việt - Anh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ Xây dựng

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 624.03 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng, 1993

Mô tả vật lý: 255tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 285373

Tóm tắt
Cuốn này đang trưng bày tại:
1F
Dãy kệ:Kệ - Sai Gon Campus
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH