Từ điển Việt Anh cơ khí và công trình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cung Kim Tiến

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 620.003 Dictionaries, encyclopedias, concordances

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2001

Mô tả vật lý: 553tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 285400

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 620.003
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH