Từ điển điện tử viễn thông - tin học Anh - Pháp - Việt = Dictionary of electronics, telecommunications and informatics English - French - Vietnamese Dictionnaire de l'électronique, télécommunication et informatique Anglais - Francais -Vietnamien

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Gia Phan, Đỗ Quang Đạt

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 621.303 Applied physics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật, 1999

Mô tả vật lý: 459tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 285404

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.303
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH