Orbital motion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. E Roy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750310154

Ký hiệu phân loại: 523 Specific celestial bodies and phenomena

Thông tin xuất bản: Bristol, England ; Philadelphia : Institute of Physics Pub., 2005.

Mô tả vật lý: xviii, 526 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28555

1. Orbits
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH