Monte Carlo methods in financial engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul Glasserman, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387004513

Ký hiệu phân loại: 658.155

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2003,

Mô tả vật lý: xiii, 596 p.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Derivative securities.-- Financial engineering.-- Monte Carlo method.-

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn