Analytical chemistry for technicians
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John Kenkel, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1566705193

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL :Lewis Publishers, 2003., 3rd ed.

Mô tả vật lý: 554 p. : , ill. ; , 26 cm. + , 1 CD-ROM (12 cm.)

Ngôn ngữ:


Chemistry, Analytic.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH