The Cambridge companion to Bertrand Russell [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicholas Griffin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0511077580

ISBN-13: 978-0511077586

Ký hiệu phân loại: 192 British Isles

Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2003.

Mô tả vật lý: xvii, 550 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 28650

Includes bibliographical references (p. 507-540) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH