Biophysics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roland Glaser

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 3540670882

Ký hiệu phân loại: 571.4 Biophysics

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2000

Mô tả vật lý: xvi, 361 p.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28731

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH