Schaum's outline of theory and problems of introduction to psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0071347097

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2001, 2nd ed.

Mô tả vật lý: viii, 318 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Outlines, syllabi, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH