Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071375678

Ký hiệu phân loại: 515.076 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2002., 2nd ed.

Mô tả vật lý: viii, 433 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Outlines, syllabi, etc.; Calculus -- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH