Linear algebra demystified
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David McMahon, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071465790

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2006,

Mô tả vật lý: x, 255 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Algebras, Linear -- Popular works.; Algebras, Linear -- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH