Fundamentals of digital logic with VHDL design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0072460857

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Dubuque, IA :McGraw-Hill Companies, 2005, 2nd ed.

Mô tả vật lý: x, 939 p. : , col. ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Ngôn ngữ:


Logic circuits -- Design and construction ; Data processing.; Logic design -- Data processing.; VHDL (Computer hardware description language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH