Smoke and mirrors elektronisk ressurs : how science reflects reality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Robert Brown

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 149.2 Realism

Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2002

Mô tả vật lý: viii, 200 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 28878

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH