Fundamentals of engineering thermodynamics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470030372

Ký hiệu phân loại: 621.4021

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley , 2006, 5th ed., SI units

Mô tả vật lý: XI, 831 s. : , ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


;termodynamikk; Termodynamikk ; Lr̆ebk̜; Teknisk termodynamikk ; Lr̆ebk

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn