Encyclopedia of Cryptography and Security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780387234830

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Boston, MA :International Federation for Information Processing , 2005,

Mô tả vật lý: v.: digital

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Coding theory, Data encryption (Computer science), Data structures (Computer science), Engineering, Engineering mathematics, Mathematics, Appl.Mathematics/Computational Methods of Engineering, Applications of Mathematics, Coding and Information Theory, Computer Science, Data Encryption, Data Structures, Cryptology and Information Theory, Systems and Information Theory in Engineering,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn