Introducing UNIX and Linux

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Jarvis, Mike Joy, Michael Luck

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0333987632

Ký hiệu phân loại: 005.432 Specific operating systems

Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2002

Mô tả vật lý: IX, 306 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 29226

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH