Introduction to Parallel Processing elektronisk ressurs : Algorithms and Architectures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780306469640

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Kluwer Academic Publishers , 2002,

Mô tả vật lý: v.: digital

Ngôn ngữ:

ID: 29247


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH