Cơ sở thiết kế máy xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0284

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Máy, Kỹ thuật; Xây dựng;

DÃY KỆ
29E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
15C
*Ký hiệu xếp giá:  690.028
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn