Cơ sở thiết kế máy xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0284 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

ID: 2937
Máy
     Kỹ thuật
  - Xây dựng
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH