Tính toán dự án đầu tư : Kinh tế kỹ thuật
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Dự án đầu tư -- Tính toán; Kinh tế kỹ thuật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7C
Sai Gon Campus
3G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.600


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH