Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery. Volume 2 / Neil Schlager, Josh Lauer A s s o c i a t e (editor)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Josh Lauer A s s o c i a t e, Neil Schlager

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0787639341

Ký hiệu phân loại: 509 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: Gale, 2001

Mô tả vật lý: XXII, 414 s.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 29694

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH