Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery. Volume 2 Neil Schlager, Josh Lauer A s s o c i a t e (editor)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780787639341


Thông tin xuất bản: Gale, 2001,

Mô tả vật lý: XXII, 414 s.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH