Encyclopedia of human geography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barney Warf

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0761988580

Ký hiệu phân loại: 304.203 Factors affecting social behavior

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage , 2006

Mô tả vật lý: XXVIII, 616 s.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 29738

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH