Highway Engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471003158

Ký hiệu phân loại: 625.7 Roads

Thông tin xuất bản: N.Y :John Wiley, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 680 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Highway engineering. -- Đường cao tốc -- Kỹ thuật

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH