Matrix structural Analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471123242

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: N.Y :John Wiley, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 700 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Ma trận, Phương pháp -- Phân tích cấu trúc; Structural analysis (Engineering) -- Matrix methods.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH