Fundamentals of Soil Behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471856401

Ký hiệu phân loại: 624.151 Engineering geology

Thông tin xuất bản: N.Y :John Wiley, 1993, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 437 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Soil mechanics-- Cơ học đất-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH