Access denied in the information age

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Lax

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0333920198

Ký hiệu phân loại: 303.483 Development of science and technology

Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave , 2001

Mô tả vật lý: XIII, 239 s. : , diagr.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 29863

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH