Projects for calculus : the language of change
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0126730318

Ký hiệu phân loại: 515.078553 Analysis

Thông tin xuất bản: San Diego :Academic Press , 1999, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xii, 326 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Calculus . -- Computer-assisted instruction; Calculus . -- Data processing

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH