Trojans, worms, and spyware : a computer security professional's guide to malicious code

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Erbschloe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750678488

Ký hiệu phân loại: 005.84 Computer viruses

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2005

Mô tả vật lý: xix, 212 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 29970

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH