Stars over stars

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K. D Wentworth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671319795

Ký hiệu phân loại: 630.973 Agriculture and related technologies

Thông tin xuất bản: Riverdale, N.Y. : New York, N.Y. : Baen ; Distributed by Simon & Schuster, 2001

Mô tả vật lý: 378 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 30425

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH