Biophysics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: N Gautham, Vasantha Pattabhi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402002181

Ký hiệu phân loại: 571.4 Biophysics

Thông tin xuất bản: Dordrecht : New Delhi : Kluwer Academic ; Narosa, 2002

Mô tả vật lý: xiv, 253 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 30438

Includes bibliographical references (p. [243]-245) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH