Lifehacker : 88 tech tricks to turbocharge your day
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gina Trapani, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470050659

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., 2007,

Mô tả vật lý: xxvi, 300 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 30502
Computer software.
  - Computers.
  - Internet.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH