The prokaryotes :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387254765 (v.1 : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 579.3012

Thông tin xuất bản: New York :Springer , 2006, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 7 v. : , ill. : , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Prokaryotes ; Classification.; Bacteria.; Prokaryotic Cells ; physiology.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn