Explaining the Brain [electronic resources]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780199299317

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press, 2007.,

Mô tả vật lý: 328 p.

Ngôn ngữ:


Brain -- Philosophy.; Neurosciences -- Philosophy.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH